11. května otevíráme školu!

Informace pro studenty – obnovení výuky v JŠ Kotlářská od 11. 5. 2020

Od pondělí 11. 5. obnovujeme výuku v ranních, odpoledních a večerních kurzech (skupinových i individuálních) v naší budově na Kotlářské.

JAK BUDE VÝUKA VE ŠKOLE PROBÍHAT:

- maximální počet studentů v kurzu – 15

- přivstupu do školy a pohybu ve společných prostorách (kancelář JŠ, schodiště, WC, chodby) je nutno mít na obličeji roušku

- výuka ve třídě probíhá bez roušky (každý student musí mít s sebou igelitový sáček, do kterého si roušku uloží)

- studenti sedí v lavici po jednom s rozestupy min. 1,5 metru

- v každé třídě a na WC bude k dispozici desinfekční gel

- o přestávkách na chodbě a při odchodu z budovy opět nutná rouška a dodržování rozestupů

- ve škole bude platit přísnější úklidový a hygienický režim – např. pravidelná desinfekce ploch a předmětů, kterých se dotýká víc lidí – lavice, židle, kliky, vypínače, vodovodní baterie, WC

ZDRAVOTNÍ UPOZORNĚNÍ:

Jestliže se týká vás nebo osoby, která s vámi žije ve společné domácnosti, některý z následujících rizikových faktorů, je na vašem zvážení a rozhodnutí, zda se budete výuky účastnit:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (např. středně závažné a závažné astma)

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou farmakologickou léčbou, např. vysoký krevní tlak.

4. Porucha imunitního systému, např.

   a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

   b) při protinádorové léčbě,

   c) po transplantaci orgánů a/nebo kostní dřeně.

5. Těžká obezita

6. Farmakologicky léčená cukrovka

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dialýzu.

8. Onemocnění jater.

Každý student musí v první hodině odevzdat vyučujícímu vyplněné a podepsané čestné prohlášení (ke stažení zde). Nemáte-li doma tiskárnu, dostanete formulář buď od vyučujícího nebo v kanceláři školy

Těšíme se na vás!

V Brně 4. května 2020