Epidemie koronaviru! Info 28. 3. 2020

Aktuální informace o výuce v Jazykové škole Kotlářská

Vážené a milé posluchačky, vážení a milí posluchači,

od pátku 13. března byla zastavena veškerá prezenční výuka v naší jazykové škole.

MY ALE POKRAČUJEME – UČÍME NA DÁLKU!

Učitelé všech kurzů nabídli studentům nějakou formu distančního vyučování – ve většině z nich už začala pravidelná výuka formou videokonferencí, v některých kurzech studenti zatím dostávají úkoly a studijní materiály emailem. Věříme, že postupně videokonference spustíme ve všech kurzech.

Bez problémů od 23. 3. běží každé dopoledne distanční výuka v dopoledním pomaturitním studiu angličtiny i němčiny.

Uvědomujeme si, že mnozí z vás v současné složité situaci musíte řešit problémy ve svých firmách, v zaměstnání, v rodině a (zatím) nemáte na jazykovou výuku čas ani síly. Je nám také jasné, že ne všichni naši posluchači mají doma počítačové vybavení, které by jim účast na dálkové výuce umožnilo. Ale i pro vás najdeme nějaké náhradní řešení.

Chybí-li vám informace k výuce, kontaktujte prosím svého učitele (viz záložka Náš tým na webových stránkách školy) nebo přímo vedení školy (reditel@sjs-brno.cz) – ozveme se vám obratem.

Jménem učitelů i ostatních zaměstnanců naší školy Vám i všem Vašim blízkým přeju hlavně ZDRAVÍ a hodně sil, odhodlání a optimismu do dalších dnů.

S úctou

Helena Ťoková

ředitelka školy