Květnové a červnové termíny zkoušek Goethe-Zertifikat jsou zde!

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an den Prüfungen!

Přihlásit se je možné přes naše stránky www.sjs-brno.cz/zkousky nebo v kanceláři školy a to nejpozději do týden před termínem zkoušky. Přihláška je platná pouze po jejím zaplacení. Více informací: bukovska@sjs-brno.cz