Kvalita lektorů určuje kvalitu školy

A proto si na jejich výběru dáváme extrémně záležet.

Všichni naši vyučující vystudovali cizí jazyk na vysoké škole nebo si doplnili vysokoškolské vzdělání jazykovými zkouškami, někteří z nich jsou navíc rodilí mluvčí. Studenty, brigádníky či živnostníky bez potřebné kvalifikace u nás nenajdete.
Jaroslava Andráši

Jaroslava Andráši

Angličtina

Slávka vystudovala anglickou filologii a historii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Kromě obecných kurzů učí anglicky např. i administrativní pracovníky, je spoluautorkou učebnic pro tuto profesní skupinu.

Lenka Bukovská

Lenka Bukovská

Němčina

Lenka vystudovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor němčina a dějepis. Během studií absolvovala půlroční pobyt na Univerzitě v Regensburgu a praktikum v čarodějnickém muzeu na hradě Penzlin.

Leona Čapková

Leona Čapková

Angličtina

Leona vystudovala hned dvě vysoké školy – na Univerzitě Palackého v Olomouci obor ruský jazyk-hudební výchova a na Masarykově univerzitě v Brně pak anglický jazyk a literaturu.

Jarmila Fabrigerová

Jarmila Fabrigerová

Němčina

Jarmila vystudovala němčinu a angličtinu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 1973 nastoupila na SJŠ, kde vyučuje dodnes a je jednou z našich nejvěrnějších lektorek.

Jana Fořtová

Jana Fořtová

Angličtina

Jana vystudovala obor čeština-angličtina na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Během studia strávila 3 měsíce na univerzitě v Leedsu a po promoci rok pracovala v Kanadě.

Barbora Gabrielová

Barbora Gabrielová

Angličtina

Bára vystudovala angličtinu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity a už během studia absolvovala stáž na University of Worcester ve Velké Británii.

Olga Hortová

Olga Hortová

Francouzština Ruština

Olga vystudovala obor francouzština a ruština na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Absolvovala několik zahraničních stáží na univerzitách ve Francii a v Rusku.

Naděžda Hrůzová

Naděžda Hrůzová

Francouzština

Naďa vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor francouzština a italština.  Přes 13 let učila u nás na SJŠ, odkud přešla na Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity.

Silvie Ježková

Silvie Ježková

Němčina

Silvie se němčině intenzivně věnuje od roku 1997. Během studia na MZLU absolvovala různé studijní pobyty v Německu a Rakousku. Již při studiu na VŠ se začala věnovat individuální i skupinové výuce německého jazyka, ve které pokračuje dodnes.

Eva Chalupová

Eva Chalupová

Angličtina

Eva vystudovala angličtinu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a získala doktorát z teorie a dějin germánských literatur. Na SJŠ nastoupila krátce po skončení studií a má dlouholetou učitelskou praxi.

Irma Charvátová

Irma Charvátová

Angličtina

Irma získala vzdělání na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor čeština-angličtina. Kromě výuky se dlouhodobě věnuje také překladatelství – je lektorkou našich překladatelských kurzů.

Marta Kolářová

Marta Kolářová

Němčina

Marta získala doktorát z německého jazyka na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Na SJŠ učí od roku 1978, dlouhá léta byla zástupkyní ředitele i ředitelkou,  zkoušela u mezinárodních i státních zkoušek.

Helena Koudelková

Helena Koudelková

Němčina

Helena absolvovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor němčina-ruština. Od roku 1990 spolupracuje s Goethe-Institutem Mnichov a je examinátorkou u zkoušek Goethe-Zertifikat všech pokročilostí.

Karla Křehlíková

Karla Křehlíková

Francouzština Italština

Kája vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor francouzština a italština. Na SJŠ učí už 19 let a je součástí týmu, který má na SJŠ na starost mezinárodní zkoušky z italštiny CILS.

Iveta Kučerová

Iveta Kučerová

Norština Angličtina

Iveta absolvovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor moderní filologie angličtina-norština. Byla dvakrát na studijní stáži ve Velké Británii (Leeds, Hastings) a jednou v Norsku (Oslo).

Salvatore Marchese

Salvatore Marchese

Italština

Salvatore je rodilý italský mluvčí. Do České republiky přišel v roce 1995, nejprve učil na gymnáziu, poté na Slezské univerzitě a nakonec zakotvil na SJŠ. Díky svým bohatým zkušenostem je jedním ze zkoušejících u mezinárodní zkoušky z italštiny CILS.

Dagmar Maršíková

Dagmar Maršíková

Němčina

Dagmar vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity, obor čeština a němčina. Učila na gymnáziu i vyšší odborné škole. Byla certifikovanou examinátorkou u zkoušek DSD.

Alena Muchovičová

Alena Muchovičová

Angličtina

Alena absolvovala Pedagogickou fakultu na Univerzitě Palackého v Olomouci, obor tělesná výchova a anglický jazyk. Na SJŠ nastoupila v roce 1990. Specializuje se na výuku v přípravných kurzech na cambridgeské zkoušky (FCE a CAE).

Mojmír Muzikant

Mojmír Muzikant

Angličtina

Mojmír získal vzdělání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor angličtina a speciální pedagogika pro střední školy. Na SJŠ učí od roku 2007 a kromě výuky se stará o počítače a školní web.

Michaela Nováková

Michaela Nováková

Němčina

Michaela vystudovala učitelství německého jazyka na Masarykově univerzitě a strávila příjemný čas v rakouském Grazu, kde vyučovala na místní základní škole. Již během studia se začala věnovat individuální a skupinové výuce německého jazyka.

Miroslava Pavelková

Miroslava Pavelková

Němčina

Mirka vystudovala latinu a němčinu na Filozofické fakultě a je nejvěrnější lektorkou SJŠ – učí tu už přes 42 let. Za tu dobu pro školu vykonala mnoho dobrého, např. pomáhala vybojovat licenci pro zkoušky Goethe-Zertifikat, u kterých poté i zkoušela.

Marie Pilařová

Marie Pilařová

Angličtina

Majka vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor čeština-angličtina. Svou učitelskou kariéru začala na gymnáziu. Na SJŠ učí od roku 1975 – kromě výuky byla i zástupkyní ředitelky.

Marie Smolková

Marie Smolková

Němčina

Marie úspěšně vystudovala germanistiku a klasickou filologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Celý život zůstala věrná SJŠ. Má oprávnění k činnosti soudního tlumočníka a překladatele z němčiny,

Alice Škaloudová

Alice Škaloudová

Angličtina

Alice vystudovala na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor čeština-angličtina. Během studií absolvovala stáž na univerzitě v Leedsu. Dlouhodobě spolupracovala s Britskou radou jako supervizor u cambridgeských zkoušek.

Ken Taylor

Ken Taylor

Angličtina

Ken je jedním z našich skvělých rodilých mluvčích. Narodil se v Americe, ale za svůj domov už považuje Českou republiku a doufá, že jednoho dne získá české občanství.

Helena Ťoková

Helena Ťoková

Angličtina

Helena vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně – obor angličtina-čeština. Na SJŠ Brno učí od roku 1989, v roce 2009 pak nastoupila na post ředitelky školy.

Jan Trna

Jan Trna

Němčina

Honza vystudoval učitelství a překladatelství němčiny na Masarykově univerzitě. Svůj zájem o německojazyčnou literaturu a vysedávání u vody měl možnost utužit u Mohanu ve Würzburku, u Dunaje v Řeznu a Vídni i na pobřeží Baltu v Greifswaldu během badatelských pobytů v rámci svého doktorského studia.

Barbora Vázquezová

Barbora Vázquezová

Španělština

Bára vystudovala španělskou a portugalskou filologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Kromě lektorské činnosti se zabývá i překládáním a tlumočením.

Iveta Zodlová

Iveta Zodlová

Angličtina Italština

Iveta získala své vzdělání na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, obor moderní filologie – angličtina-italština. Poté si doplnila pedagogické vzdělání, a získala tak odbornou způsobilost k výuce angličtiny a italštiny.

Lenka Zouharová

Lenka Zouharová

Němčina

Lenka je absolventkou oboru německá filologie a historie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po škole si ještě doplnila pedagogické vzdělání.