Osvědčení o základní znalosti jazyka

Osvědčení o základní znalosti jazyka (stupeň B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) vydáváme po prokázání znalosti jazyka odpovídající absolvování výuky v rozsahu 420 vyučovacích hodin (úroveň znalostí absolventa základního kurzu). Osvědčení se vydává na základě písemného testu a ústního pohovoru.

Písemná část se skládá ze tří částí – test na porozumění čtenému textu (trvá 35 minut), test na porozumění slyšenému textu (trvá 25 minut) a test gramaticko-lexikálních struktur (trvá 40 minut).

Při ústní zkoušce – která trvá 15 minut – kandidát nejprve krátce pohovoří o sobě (odkud je, co dělá, proč skládá tuto zkoušku) a pak si vylosuje jedno konverzační téma (rodina, volný čas a koníčky, bydlení, zdraví a nemoc, kultura, sport, cestování, nakupování, jídlo) a odpovídá na otázky zkoušejícího.

Poplatek: 1.500 Kč. (úhrada osobně v kanceláři školy nebo převodem)


Nejbližší termíny pro zkoušku z češtiny: 

14. února 2018 v 11.00 hod.

7. března 2018 v 11.00 hod.

Zkouška se koná budově JŠ Kotlářská. Přihlášky posílejte emailem (sjs-brno@sjs-brno.cz), uveďte své jméno, příjmení, telefon a vybrané datum zkoušky.
DALŠÍ TERMÍNY NA VYŽÁDÁNÍ – DLE DOMLUVY!

Ostatní jazyky - termín po domluvě.

Kompletní cvičný test z angličtiny, včetně poslechu, instrukcí a klíče si můžete stáhnout zde.