STÁTNÍ A MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, KTERÉ MŮŽETE SLOŽIT V NAŠÍ ŠKOLE VE ŠKOLNÍM  ROCE 2020/2021

 

Typ zkoušky

Jazyk

Úroveň podle SERRJ*

Termíny

 

S

T

Á

T

N

Í

 

 

 

 

 

 

 

 

______ 

 

 

 

 

 

M

E

Z

I

N

Á

R

O

D

N

Í

Zkouška pro získání trvalého pobytu

čeština

A1

1  středa v měsíci (termíny viz Čeština pro cizince)

Osvědčení o základní znalosti jazyka

čeština i cizí jazyky

B1

kdykoli po dohodě

Státní zkouška základní

                       A, N, Šp, F, R, Č

B2

květen 2024

Státní zkouška všeobecná

A, N, Č, další jazyky dle počtu  zájemců

C1

květen 2024

Státní zkouška překladatelská

 

C2

 

Angličtina, němčina

květen 2024

Státní zkouška tlumočnická

Angličtina

C2

termín není stanoven

Němčina

 termín není stanoven

Goethe-Zertifikat

NěmčinaA1

 

 Fit in Deutsch A1
(zkouška pro děti)

 

A2

 

Fit in Deutsch A2 (zkouška pro děti)

 


20. 5. 2024

 

květen 2024

 


20. 5. 2024  

květen 2024 

B1

 


B2

  
19. 1. 2024
27. 5. 2024

 
25. 1. 2024
19. 4. 2024
3. 6. 2024
30. 8. 2024

C1

 

 

C2


26. 1. 2024
19. 4. 2024
10. 6. 2024
30. 8. 2024


10. 6. 2024


 

 

GOETHE-TEST PRO
(zkouška pro povolání - profesně zaměřená zkouška)

 

dle domluvy

CILS

Italština

všechny pokročilosti

květen 2024

DELE

Španělština

A2, B1

B2, C1

Zkouška se koná pouze v Praze (http://praga.cervantes.es/cz)

* SERRJ = Společný evropský referenční rámec pro jazyky

Podrobné informace ke všem zkouškám: viz záložka Zkoušky.

Můžete se také obrátit na zástupkyně pro jednotlivé jazyky:

- angličtina a ostatní jazyky: kucerova@sjs-brno.cz

- němčina: bukovska@sjs-brno.cz

- dotazy ke zkoušce CILS: marchese@sjs-brno.cz

- dotazy ke zkoušce z češtiny: tokova@sjs-brno.cz