STÁTNÍ A MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, KTERÉ MŮŽETE SLOŽIT V NAŠÍ ŠKOLE VE ŠKOLNÍM  ROCE 2017/2018

 

Typ zkoušky

Jazyk

Úroveň podle SERRJ*

Termíny

 

S

T

Á

T

N

Í

 

 

 

 

 

 

 

 

______ 

 

 

 

 

 

M

E

Z

I

N

Á

R

O

D

N

Í

Zkouška pro získání trvalého pobytu

čeština

A1

1 - 2 středy v měsíci (termíny viz Čeština pro cizince)

Osvědčení o základní znalosti jazyka

čeština i cizí jazyky

B1

kdykoli po dohodě

Státní zkouška základní

                       A, N, Šp, F, R, Č

B2

17. 5. 2019

Státní zkouška všeobecná

A, N, Č, další jazyky dle počtu  zájemců

C1

24. 5. 2019

Státní zkouška překladatelská

 

C2

 

Angličtina, němčina

24. 5. 2019

Státní zkouška tlumočnická

Angličtina

C2

 

Němčina

 

Goethe-Zertifikat

Němčina

 

A1

 

Fit in Deutsch A1
(zkouška pro děti)

 

A2

 

Fit in Deutsch A2
(zkouška pro děti)


21. 1. 2019

 

30. 11. 2018

 

 24. 9. 2018

 

30. 11. 2018

B1

 

B221. 1. 201923. 11. 2018

C1

 

C2

   
  

23. 11. 2018


3. 12. 2018

 

 

GOETHE-TEST PRO
(zkouška pro povolání - profesně zaměřená zkouška)

 

dle domluvy

CILS

Italština

všechny pokročilosti

6. prosince 2018

DELE

Španělština

A2, B1

B2, C1

Zkouška se koná pouze v Praze (Cervantes Institut)

* SERRJ = Společný evropský referenční rámec pro jazyky

Podrobné informace ke všem zkouškám: viz záložka Zkoušky.

Můžete se také obrátit na zástupkyně pro jednotlivé jazyky:

- angličtina a ostatní jazyky: kucerova@sjs-brno.cz

- němčina: bukovska@sjs-brno.cz

- dotazy ke zkoušce CILS: marchese@sjs-brno.cz

- dotazy ke zkoušce z češtiny: tokova@sjs-brno.cz