TERMÍNY ZKOUŠEK GOETHE-ZERTIFIKAT VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024 NALEZNETE ZDE

V tabulce je zapsán vždy nejbližší termín dané zkoušky a přihlášky ke zkouškám naleznete pod tabulkou:

Zkouška Nejbližší termín 

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch A1

20.5.2024

Fit in Deutsch A1 (zkouška pro děti) květen 2024

Goethe-Zertifikat A2

20. 5. 2024
Fit in Deutsch A2 (zkouška pro děti) 20. 5. 2024

Goethe-Zertifikat B1 

27. 5. 2024
Goethe-Zertifikat B2

3. 6. 2024

Goethe-Zertifikat C1 

10. 6. 2024


Goethe-Zertifikat C2 

10.6. 2024

Goethe-Test PRO
dle domluvy

Přihlášky ke zkouškám naleznete kliknutím na odkazy níže:

Goethe-Zertifikat A1

Goethe-Zertifikat A2

Goethe-Zertifikat B1

Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat C1

Goethe-Zertifikat C2

Zájemce o složení těchto zkoušek připravujeme v přípravných kurzech, jak prezenčních, online-kurzech, tak i v kurzu e-learningovém, bližší informace a přihlášku pro úroveň B1/B2/C1 najdete zde, pro úroveň C2 zde.

Ke zkoušce se mohou přihlásit všichni zájemci :-). Ti si mohou domluvit na německém oddělení konzultaci k příslušné zkoušce.

Chcete vědět, jaká je úroveň Vašich jazykových znalostí? Udělejte si potom prosím test zde.
Vyhodnocení testu:
30 - 25 odpovědí správně = B2
24 - 18 odpovědí správně = B1
17 - 11 odpovědí správně = A2

NEJDŘÍVE SI PŘEČTĚTE PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ KE ZKOUŠCE.

Přihlásit se můžete nejpozději jeden kalendářní týden před termínem zkoušky.
Pozor!!! Přihláška je považována za platnou pouze tehdy, je-li v řádném registračním termínu  doručena do Jazykové školy s právem SJZ, Brno a zároveň uhrazen poplatek za zkoušku (tzn. platba musí být připsána na náš učet nejpozději 1 kalendářní týden před termínem zkoušky).
Úhradu můžete provést bankovním převodem na účet školy: 1091710247/0100 nebo hotově v kanceláři školy.
Při pozdějším přihlášení si účtujeme manipulační poplatek 500 Kč! 

Účastník zkoušky obdrží potvrzení o přihlášení ke zkoušce automatickým mailem. V týdnu před termínem zkoušky obdrží kandidáti bližší informace se všemi důležitými údaji a informacemi o průvěhu zkoušky. Na písemnou část zkoušky se účastníci dostaví v den a hodinu, která je uvedena v tomto emailu. Přesnou hodinu konání ústní zkoušky se kandidát dozví při písemné části zkoušky. Ústní část zkoušky se koná ve stejný den jako písemná zkouška. 

Účastníci zkoušky jsou povinni seznámit se se zkušebním řádem a prováděcími předpisy v aktuálním znění. Prováděcí předpisy najdete u konkrétního popisu dané zkoušky.

Jazyková škola si vyhrazuje právo zkoušku v daném termínu nepořádat, pokud se přihlásí pouze 1 kandidát.
V takovém případě se po dohodě s kandidátem převede jeho přihláška na následující zkušební termín nebo mu bude navrácen uhrazený poplatek za zkoušku.

Storno přihlášky ke zkoušce - pokud se kandidát odhlásí nejpozději týden před termínem konání zkoušky, platí podmínky uvedené ve zkušebním řádu § 12, stornopoplatek činí 500,-. Při pozdějším odhlášení se poplatek za zkoušku nevrací. Je ovšem možné převést přihlášku do dohodě na další zkušební termín.

§ 12 Odstoupení od zkoušky, resp. přerušení zkoušky Aniž je dotčeno zákonné právo na odstoupení od smlouvy, platí následující: Existuje možnost odstoupení od zkoušky; neexistuje však nárok na vrácení již zaplacených poplatků za zkoušku. Odstoupí-li uchazeč od zkoušky před zahájením zkoušky, je zkouška považována za neabsolvovanou. Přeruší-li uchazeč zkoušku po jejím zahájení, je zkouška považována za neúspěšně složenou. Pokud uchazeč zkoušku nezahájí nebo ji po zahájení přeruší a uplatní jako důvod nemoc, musí být tento důvod neprodleně prokázán předložením lékařského osvědčení u příslušného zkouškového centra. 

Zkouškový řád je zde.

Zkouškový řád pro kandidáty se specifickými potřebami je zde.

Ukázky zkoušek najdete na www.goethe.de/pruefungen

Výsledky zkoušek najdete zde.

Podrobné informace (úrovně zkoušky, termíny a ceny) najdete v sekci Zkoušky.

Bližší informace v kanceláři JŠ (viz výše) nebo u Mgr. Zouharové,  e-mail:  zouharova@sjs-brno.cz