STÁTNÍ A MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, KTERÉ MŮŽETE SLOŽIT V NAŠÍ ŠKOLE VE ŠKOLNÍM  ROCE 2020/2021

 

Typ zkoušky

Jazyk

Úroveň podle SERRJ*

Termíny

 

S

T

Á

T

N

Í

 

 

 

 

 

 

 

 

______ 

 

 

 

 

 

M

E

Z

I

N

Á

R

O

D

N

Í

Zkouška pro získání trvalého pobytu

čeština

A1

1  středa v měsíci (termíny viz Čeština pro cizince)

Osvědčení o základní znalosti jazyka

čeština i cizí jazyky

B1

kdykoli po dohodě

Státní zkouška základní

                       A, N, Šp, F, R, Č

B2

16. 10. 2020

Státní zkouška všeobecná

A, N, Č, další jazyky dle počtu  zájemců

C1

23. 10. 2020

Státní zkouška překladatelská

 

C2

 

Angličtina, němčina

23. 10. 2020

Státní zkouška tlumočnická

Angličtina

C2

termín není stanoven

Němčina

 termín není stanoven

Goethe-Zertifikat

NěmčinaA1

 

 Fit in Deutsch A1
(zkouška pro děti)

 

A2

 

Fit in Deutsch A2 (zkouška pro děti)

 

18. 1. 2021
24. 5. 2021

 

9. 10. 2020

 

18. 1. 2021
24. 5. 2021

 

9. 10. 2020 

B1

 


B2

 25. 1. 2021
31. 5. 2021

 

27. 11. 2020
25. 1. 2021
16. 4. 2021
7. 6. 2021
30. 8. 2021

C1

 

C2

27. 11. 2020
25. 1. 2021
16. 4. 2021
11. 6. 2021
30. 8. 2021


30. 11. 2020
14, 6. 2021

 

 

GOETHE-TEST PRO
(zkouška pro povolání - profesně zaměřená zkouška)

 

dle domluvy

CILS

Italština

všechny pokročilosti

4. června 2020

DELE

Španělština

A2, B1

B2, C1

Zkouška se koná pouze v Praze (http://praga.cervantes.es/cz)

* SERRJ = Společný evropský referenční rámec pro jazyky

Podrobné informace ke všem zkouškám: viz záložka Zkoušky.

Můžete se také obrátit na zástupkyně pro jednotlivé jazyky:

- angličtina a ostatní jazyky: kucerova@sjs-brno.cz

- němčina: bukovska@sjs-brno.cz

- dotazy ke zkoušce CILS: marchese@sjs-brno.cz

- dotazy ke zkoušce z češtiny: tokova@sjs-brno.cz